Aktivitetsdagar för särskolan

 
Även i år erbjuder vi kostnadsfria aktivitetsdagar inom ”Friluftsliv – en del av ett gott liv”, ett projekt för alla elevers rätt till ett aktivt friluftsliv. Aktivitetsdagarna utomhus är till för barn i särskolan. Tallkrogens Upplevelseträdgård är anpassat att ge sinnesträning, motorisk träning och andra uteaktiviteter i en lugn och trygg miljö nära naturen.

Mål:
När vi vistas ute i naturen aktiverar vi många sinnen, får många lustfyllda upplevelser - billig friskvård, en del av ett gott liv. Vi vet också att all form av fysisk aktivitet och sinnlig stimulans förbättrar vår förmåga att lära oss räkna, skriva och läsa. Vi vill därför:
  • ge alla oavsett handikapp möjlighet till aktiv träning utomhus
  • väcka lust och intresse för motorisk och sinnlig träning 
  • ge elever och personal gemensamma lustfyllda upplevelser (ge personal idéer om hur man på ett enkelt sätt kan stimulera till aktivitet av olika slag)

 

Vårterminen 2017

I år är sex aktivitetsdagar inplanerade under våren. Tack vare ideella krafter från Föreningen FUB-gården kan vi erbjuda dessa dagar kostnadsfritt. Ni står enbart för transporten till och från Tallkrogen. Friluftsinspirerad förtäring utomhus ingår. Dagarna förutsätter att personal åker ut till Tallkrogen tillsammans med eleverna. Tallkrogens personal står för förberedande arbete och ledning under dagen. Er personal behövs för stöttning, stöd och förmedling av information till eleverna för att göra det möjligt för dem att aktivt kunna träna.

 

Du som vill delta i dagarna anmäler dig till Tallkrogen – först till kvarn gäller! Vi tar emot 25 deltagare (vuxna + barn)/dag. Tallkrogen är beläget intill Långsjön utanför Björklinge, åtta mil söder om Gävle och två mil norr om Uppsala.


Se programmet under "Det händer på Tallkrogen"