Föreningen FUB-gården

 

Föreningen FUB-gården är en ideell förening med egen styrelse. FUB står för förening för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.

Föreningens ändamål är att äga och förvalta den av Uppsala kommun den 31 mars 2000 förvärvade fastigheten Sandbro 3:28, Tallkrogen, Björklinge och där bedriva lägerverksamhet samt erbjuda rekreationsmöjligheter för LSS personkrets och deras familjer inom FUB.

Föreningen FUB-gården har två stycken anställda på heltid. Huvudansvarig för gården är Kristina Viking som har ekonomi och verksamhetsansvar samt Thomas Söderstedt som har personal och verksamhetsansvar. Dessutom anställs personal för olika uppdrag och aktiviteter. Gården och verksamheten är beroende av gåvor och bidrag. Gården får ett statligt stöd samt ett visst stöd från Uppsala kommun i form av bidrag till verksamhet. Därutöver söks medel från fonder och stiftelser för inköp av utrustning, upprustning av gården samt till utveckling av verksamheten inom musik, utomhuspedagogik, barn- och ungdomsläger mm.

Länkar:
Stadgar

Tallkrogens årskrönika 2015
Tallkrogens årskrönika 2014
Tallkrogens årskrönika 2013
Tallkrogens årskrönika 2012
Tallkrogens årskrönika 2011   
Tallkrogens årskrönika 2010
Tallkrogens årskrönika 2009
Tallkrogens årskrönika 2008
Tallkrogens årskrönika 2007
Tallkrogens årskrönika 2006
Tallkrogens årskrönika 2004